classic era Immortal logo

- az Immortal és Demonaz dalszövegeinek magyar fordítása -

front cover of Demonaz - March of the Noirse

Demonaz
March of the Norse / Északiak indulója

1. Northern Hymn / Északi ének
2. All Blackened Sky / Egész feketés ég
3. March of the Norse / Északiak indulója
4. A Son of the Sword / A kard fia
5. Where Gods Once Rode / Hol egykor istenek vágtattak
6. Under the Great Fires / Tűzvészek alatt
7. Over the Mountains / A hegyek fölött
8. Ode to Battle / Csata-óda
9. Legends of Fire and Ice / Tűz és jég mondái
10. Dying Sun / Haldokló Nap

1. Északi ének

Istenei hegyeknek, égnek, erdőnek s tengereknek
Földjei tűznek, jégnek s az északi mélyeknek
Hidegen, mint haragvó víznek vihara
Szellemük fölemelkedik


2. Egész feketés ég

Szélben-esőben hűlt, haló éghatár
A sötétség ősze tűzben, lángban áll
Fújd szeled, Észak, tekintetem messze ér
Kísérve az északi csillagok jöttét

Ez egek alatt tüzek gyúlottak
Hol valaha az ősi északiak büszkévé tettek
Pogány erő ébredez napjainkon
A Nap csöndben hervad, fekete felhők tombolnak hamar

Egész feketés az ég
Egész feketés az ég

Egész feketés ég borul reánk
Eljövend az égiek örököse
Egész feketés ég borul reánk
Régi méltóságunk örököse

Egész feketés az ég
Egész feketés az ég
Egész feketés az ég
Egész feketés az ég


3. Északiak indulója

Tűzre kapott, trónfosztott világok a jég alatt
Kiből ember lészen, életre kél nem soká
Hegyekből jövök, helyem megtartom
Erdőkből jövök, méltóságból jövök
Háború dúl köztünk, válaszd meg hát oldalad
Küzdelemre kárhoztassanak az ellenünk fordulók
Vasból vagyunk, hatalmasak vagyunk
Íme az erő, a világnak ellenébe ébredünk

Északiak indulója
Északiak indulója

Szüntelen bosszúvágyunk fegyverbe szólít
Hódításra született mind, az északi fényekből
Hóvilág ez itt, jégvilág ez itt
Harcosok világa, pillantásukban a halállal

Az idők végeztén a sötétség tombol
Északi háborúk, elméteken túl

Északiak indulója
Északiak indulója

Vasból vagyunk, hatalmasak vagyunk
Íme az erő, a világnak ellenébe ébredünk

Északiak indulója
Északiak indulója
Északiak indulója
Északiak indulója


4. A kard fia

A pillanatokért vágtattam valaha, vöröslő ég alatt
Háborúkra születtem, idebenn rettenthetetlenül
A becsületért viaskodtam, hatalmas királyságokért s tájakért
Valaha büszke vitézként, északszülte ifjúként

Csatázni élő istenek, sóhajok súlya alatt élő királyok
Vérszomjazó harcosok, halálhozó tekintettel
Űzöm a percét, hadd haljunk acéltól
Bosszútól s erőtől fűtve látom őket térdre rogyni majd
Bosszútól s erőtől fűtve látom őket térdre rogyni majd

Nyargalj el hát északnak fiáért
Szemének, erejének s vértjének homálya ragyogjon
Nyargalj el hát északnak fiáért
Szemében homály, kardnak fia ő

A kard fia vagyok
A kard fia vagyok

Az égbe indul az, ki a tekintélyről hallott

S háborúkban leledz majd, élőn vagy holtan
Én mutattam a hadak útját, fekete acélkardot tartván
Diadalig az ütközet véget nem érhet
Diadalig az ütközet véget nem érhet

Nyargalj el hát északnak fiáért
Szemének, erejének s vértjének homálya ragyogjon

Nyargalj el hát északnak fiáért
Szemében homály, kardnak fia ő
Nyargalj el hát északnak fiáért
Szemének, erejének s vértjének homálya ragyogjon

Nyargalj el hát északnak fiáért
Szemében homály, kardnak fia ő


5. Hol egykor istenek vágtattak

Mikoron az árnyak hívása jött, felnyergeltem lovam
A magasba ügettem, ködhegyek fölébe
Kardommal küzdöttem a hidegnek napjain át
Hadak véréből kortyoltam a viszály tűzleheletét

Az istenek fiatalok voltak, az égaljat senki sem uralta
A szövetség kora a világok végein kezdődött
Az aranyra esküdvén a férfiak kardjaik a királynak adták
A csatazajon túl őnekik kovácsoltatott az acél

Lásd ottjártam, hol egykor istenek vágtattak
Lásd ottjártam, hol egykor istenek vágtattak

Égboltnak nagy atyái, istenek atyái
S a magasságos hegynek
Súlyos égbolt alá lovagolok
Vasakarattal, fajtám büszke voltáért
Végzeteteknek tüzébe béklyózva
Igazat szóltak mind a jóslatok
Kihuny most a világ is
A napoknak vége szakad hamarost

Lásd ottjártam, hol egykor istenek vágtattak
Lásd ottjártam, hol egykor istenek vágtattak


6. Tűzvészek alatt

Jőjetek, hevesen-feketén égő egek istenei
Vágtátokon emeljétek magasba a pörölyöket, lándzsákat s pallosokat
Tűzből s jégből született, nagy mondákon által
Lovas vitézek rohama támad a hegyvidékekről
A lángoktól tűzbe szökik a menny, menetelnek mind a seregek

Szövetséget fogadottak hosszú sora áll
Férfiúk falkája vértezve várja az elmúlást

Küzdjetek, északi harcosok, míg szemetek a haláltól csillog
Lengjenek a fejszék s kardok a végső rohamon
Tékozlás tartja az erőket a tűzvészek alá
Elérkezik most a pogány diadal, tűz-kovácsolta kardokkal

A föléledést visszhangozza majd egy harci kiáltás
Fülrepesztőn, az ádáz lejtőkről
Mindannyiuk feltette rá éltét
A halálra, mindőtök egyezségére

Mind a tűz alá vétettünk
A tűzvészek alá
A hegyek emberei
Mind, mind a tűz alá vétettünk
A tűzvészek alá
A hegyeken senki sincs

Mind a tűz alá vétettünk
A tűzvészek alá
A hegyek emberei
Mind, mind a tűz alá vétettünk
A tűzvészek alá
A hegyeken senki sincs

Nyargalj, széllel szemedben
Törd át az ellen sorait
Sötét hatalmat élesztünk
Itt, a tűzvészek alatt
A győzelem napja eljő ma
Minden harcos végzetét hordozza
Letaszítjuk ellenfeleink
A földre gyűrjük őket

Menjetek atyáink istenei alatt, egyesüljetek
Menjetek az északi Oden-szem lobogói alatt
Tékozlás tartja az erőket a tűzvészek alá
Elérkezik most a pogány diadal, tűz-kovácsolta kardokkal

Szökjetek az égig, lángok
Kéljenek hát a hadviselők
A roppant ütközetből lovagolunk
A mezőkön élve senkit sem hagytunk

Mind a tűz alá vétettünk
A tűzvészek alá
A hegyek emberei
Mind, mind a tűz alá vétettünk
A tűzvészek alá
A hegyeken senki sincs


7. A hegyek fölött

Újra a hegyek fölött
A puszták fölött bolyogva
Messzire fel, hegyemnek oldalán
A tüzes ragyogás alá

Hívom világom, a tűz hegyeit
A lángokba révedek
Világom a tűz hegyeinek hívom
Tűz és láng, tűz és láng

A hegynek ormán állok
Szinte kezemben az éghatár látványa
Végigszemlélve az eget
Eggyé válva az izzó fénnyel

Hívom világom, a tűz hegyeit
Uralom napom
Világom a tűz hegyeinek hívom
Sorsomhoz láncolva
Hívom világom, a tűz hegyeit
A lángokba révedek
Világom a tűz hegyeinek hívom
Tűz és láng, tűz és láng

A hegyek fölött, a hegyek fölött
A hegyek fölött, a hegyek fölött

A hegyek fölött, a hegyek fölött
A hegyek fölött, a hegyek fölött


8. Csata-óda

Csípős a tél, minek földjét rójuk
A harcmezőre, harcnak ege alatt
Vitézek volnánk, hát küzdjünk e nap
Testvérek oldalán a csatába lovagolunk


9. Tűz és jég mondái

Az istenek megszállottjai, hadba vágtatunk
Túl a fekete bércen, messzi túl a jégen
A háború megszállottjai előttünk, jöjj oldalamon
Jöjj oldalamon s gyújts

Észak vitézei, pengéitek magasba emeljétek

Vezessétek elő a fekete méneket, szabadon mind, az égbolt alatt
Világra jöttetek regékből s vérből, az idők során
Vérből, az idők során

Mind a vasnak, rideg acélnak s gőgnek férfia
Mind a hegynek férfia, bensőtök bátor

Tűz és jég regéiből jöttetek világra

Viharlovasok köszöntik az elhulltakat
Az irdatlan láthatáron tűz s jég lobban
Harcmezők előttünk, jöjj oldalamon
Jöjj oldalamon s gyújts

Mind a vasnak, rideg acélnak s gőgnek férfia
Mind a hegynek férfia, bensőtök bátor
Tűz és jég regéi, most jönnek világra


10. Haldokló Nap

(instrumentális)

eredeti szerző: Harald Nævdal - © Minden jog fenntartva!