news      about      discography     lyrics      live      photos      videos      press      contact      shop  
 


2017 - ÚJRAKÉL (single)

1. ÚJRAKÉL
(words by Dániel and Kristóf)

Beszakadt, szétfeslett, kialudt, összedőlt
Sosem kél újra már

Nyúzottan sóba hullván szivárog húsomba
A visszavonhatatlanság fojtó zamata
A pillanatot szomjazom, hol kúpos a sóhalom
Független tőlem mindaz, mi körülfog
Keservvé olvadnak egymáson ropogó éles kristályok
Semmivé kívánom a tettek hosszú kígyózását

Sosem kél újra már
Sosem kél újra már

Beszakadt, szétfeslett, kialudt, összedőlt

Omoljon hát kiszáradt testem
A középszürke zúgás zsíros mezsgyéjére
Hol a holttá kopott sziklák a leendők ködébe érnek
Egyensúly majd ott lőn, hol vágyálmoknak írmagja sincsen

Beszakadt, szétfeslett, kialudt, összedőlt

Sosem kél (Sosem kél)
Újra már (Újra már)
Sosem kél (Sosem kél)
Újra már


2014 - LIME VEINS BLEED RUST

1. HALOGATÓ
(words by Kristóf and Dániel)

Lábammal árkot
A régi porba
Túl mélyre ás
Bűntudatot szül a halogatás

A szilvóriumból
Elpárologva
Késő, hogy árts
Bűntudatot szül a halogatás

Sorjába sorjába sohase végzel
Sorjába sorjába sohase végzel

Bűntudatot szül a halogatás
Bűntudatot szül a halogatás2. SZAGODAKVUSZ
(words by Dániel)

Száj és végűr
Nyílik egyre
Vég nélkül
Amerre
Gyűlik és apad
Tetemből salak
Gyűlnie kell - gyűlnie kell

Ébresztené a Mértékhordót
Ki rendet vág, erővel gyomlál
Ébresztené, ha ellankadt volna
De nem hagyták, mióta lüktet a világ

Nyeldeklő korok
Tartják mozgás alatt

A Szagodakvuszt hívja
A fenséges parttalanság
Hogy ott rejtőzzön zsíros szíveken
Szűkülő erek falán

Hívatlan vendég
Méreggel arat
Bőven időzik
Hiszen a bőségből fakadt

A túltelített örvénylő kavargásból
Éjente indul el a régóta járt útján
Úgy mondják, hogy magához vegye vétkesét
Hagymázas álmokat bocsásson rá
Hagymázas álmokat bocsásson rá

Vártak rád
Hogy felriasszon a rád küldött lidércnyomás
Hogy ma éjjel indulsz
Honnan is tudnád
Hogy ma éjjel indulsz3. ESZMÉLVE
(words by Dániel, based on Kristóf's conception)

Nyisd fel fásult pillád, közönynek szülötte
Tekints a fertőre, magadnak elébe
Végy példát a célodhoz köpenyforgatókról
Nem számít, csak magyar legyen, teli torokból

Rovással a jövendőért
Megoldás ellen
Dívik a hanyatlás
Sírva vígad a címeres...

Vérük csapra vernék, ha elegendő látja
Rendületlen hívek, amíg érdemes
Zöldülő tavasz helyett a görcsös világfára
Homályfedte estvél jő s bétemet

Múltnak nyíló mélye ásít
Nyögve az ősök borús sóhajtásit
Hogy végre süllyedjünk az igazságig
Eszmélve

Nyisd fel fásult pillád, közönynek szülötte
Tekints a fertőre, magadnak elébe
Hogy végre süllyedjünk az igazságig
Eszmélve4. FAJKÍSÉRLET (PRELUDE TO HALOMRA)
(words by Kristóf)

"A magasabb rendű faj csak az egyformaságot ismeri. Helyreállítjuk tehát a rendet!
Boldogság! Boldogság! Megváltás az embernek, megváltás nekünk!
Boldogság! Öröm! Éljen az egység, az egység!"

Sok telet megéltem már
Hogy széles e világnak minden
Viszályságát
Testvériknek vérszomját értsem

Kevésszer virított az orgona
Hogy eme sárgolyónak összes
Visszásságát
S balul fordításit népeinek jóvátehessem

Észnek olyan forgása kell
Írul a mostoha időkre
Mely egy tőről fakad

Emberek szándéka egymáshoz simul
Nagy szintézis célom, nem tagadom
A legnagyobb egységben majd
Dicső nemünk egy irányba halad

Parányi gyógyír kell, mely sejtként működik
Mikronnyi szerkezet őrzi majd a rejtjelet
Nem lesz titok többé, ajándékul ezt adom
Fejébe férkőzik fiatalnak-öregnek

"Sajnálom, de számunkra mindig a végeredmény a fontos. A világűr nyugalma.
Az egyes egyének egyáltalán nem érdekelnek minket.
Ezt maguk nem értik. Csak úgy érünk célt, ha határozottak vagyunk.
Rájöttünk, hogy a fegyverekkel gyorsabban érjük el céljainkat.
Ma már olyan fegyvert gyártunk, amilyet csak akarunk. A hatalmunk végtelen."

Bábel újjáépül, Isten átkát a tudomány fordítja meg
Mit évezredek verítékével, egymástól elszakajtva alkottunk-ápoltunk
Törlődnek a sok korcs nyelvek, világállam születik romjain5. NORÁK ÉS LIDÉRCEK
(words by Kristóf)

Norák és lidércek
Vízből kiáltó szellemek
Csodás állatok, ördögök
Tűzben táncoló tündérek

Egyszerű embernek tudata tiszta
Természettel élőknek kristályos
Félelme az egyensúlyt megtartja

Hová - merre meneküljetek?
Mondjátok, ti tejet szopó
Szerencsét s nagy bajt hozó lények

Menedékük fogyatkozik
A rideg tudománytól
Kubikusok munkájától, fűrésztől, vasúttól
Vacogva félnek - vacogva félnek

Nincs még egy állat
Amely magát mérgezi
És közben élvezi

Rég számláltnak harmada
Sincsen már az armada
Tiszának sűrű vidéke
Úgy mondjuk ma: puszta
Bükknek ősi erdei
Feldúlta favágó, kohász, bányász, laktanya

Menekültek odvas fákba
A halandó ilyen szervezet - maga ellen szövetkezett
Duzzadó vízfejből csorog szakajtónyi ötlet
Zárjuk mindet karanténba
Zárjuk mindet karanténba6. KISTÉRSÉGI
(words by Kristóf)

Nyílt tény, hogy nem titok:
Nem mondok semmit, mert nem tudok

Karóba húznám az összes véglényt
Szép gúnyába bújt, oszt úgy nyújt kérvényt:
"Daráljuk be, ami őszinte
Esznek majd granulátumot helyette"

A szakadék szélére szorulva
A szemétben meddő édesanya
Nájlonburokban ad életet
Fröccsöntött gyermekének

Apád majd egy nap Flair széket gittel
Anyádba pumpálják a szintetikus vért
Most még röhögsz, de nem fogsz, hidd el
Mikor botra húzod sültnek Blökit, a kövért
Ugyanúgy trónolnak attól is
Nyugdíj nem lesz, minek is

Szan fran Szikszó - Kell egy szép szó
Szan fran Szikszó - Hogy mondjam finoman:
Jobban csúszik Metropoliszban

Gondolod: semmi gond nem érhet
Míg nitrohígítósat lélegzek7. SAVÓS
(words by Kristóf)

Fél napja hadilábon állnak a számlappal a pálcák
Szanaszét terpeszkednek, surranójukat felhúzták
Talpuk alatt fonnyasztott túró
Retkes rongyból áradó savó

Csípős bűz, amit akkor érez ember-állat
Mikor ökle-lába görcsbe szárad

Okádd tele a vermet
Essen csak az idő bele
Önző tested csikorgó bele

Törd csak bátran le a szarukezdeményt
Engem ugyan nem zavar, megszárad majd rajta a var

Igyad, nyeljed
Ugye, hogy ízlik
Igyad, nyeljed - Ugye, hogy ízlik, kölcsönös
Mindenki maga felé a legkevésbé közömbös

Törd csak bátran le a szarukezdeményt
Engem ugyan nem zavar, megszárad majd rajta a var
Elvérezni nem fogok
Rosszabb szagot is megszokok8. HALOMRA
(words by Kristóf)

Atlasz megfáradt
Századok mérge fut
Mocsokkal kirakott
Bőrére okádott
Epétől ráncossá
Gyötört ereinek
Aggastyán falai közt

Tövénél elrágott, kiszáradt kóró
Galacsinjának megannyi szőre csak
Parazitáktól hemzseg az ürülékgolyó
Szaporodó férgek, kiutat nem találnak

Földnek mételye
Mállasztja szét bölcs egységünk
És világtalan, ki nem tudja
Így haladunk, hová érünk

Minden irányba gondolkodó
Nyüvek ezek, közülük egy
Ugyancsak kitűnik, közös mederbe
Tereli tekervényeiket

S ezzel véget ért az időszámítás
Senki se számolja, hanyat ver az óra
A kaszás fenőkövét messzire hajította

Magába fordul a kuruttyolás
Elhallgatott az örök krónikás
Vége van mindennek, egy napunk van arra
Hogy ürességbe temetkezzünk és...

- a vákuumban valami gödröt ás -
- Atlasznak karja ernyed, lába gombás -
...sietve feledjük: léteztünk valaha
Egymást gyilkoljuk, homlokunkat marva
Halomra halomra halomra halomra...9. FOOTPRINTS OF HARRISON CRABFEATHERS
(words originally by Steve Kuhn)

Now and then I think of when his teeth were so small and white
He laughed when he heard the songs in the distant night

Later on his smile was gone, his lips spoke of silent things
The least he could do was more than his life could bring

Oh what a shame, what a terrible shame
To be lost and found below the ground, beneath every child that play
His life were so short, it’s hard to believe today10. VAN EGY MALOM
(words by Kristóf)

Van egy malom
Kötelékeket őröl
Lisztje méreg
Szaporán veszi fel a vizet

Gombától dagad
Iriggyé kél
Félelemben sül
Jóllakottakat étet

Hol kezdődött az elidegenedés
A jó szomszédság hogyan foszlott szét
Nincs kemence, csak hideg, halott bőrülés

Fényesre nyalt körmű sertések és csahosaik!
Nem nyugszom, míg kandeláberen nem lógtok!

Otthonunk kártyavár
Amég a pohos biztonság
Márványba nyomtatott, arannyal futtatott
Áramkörökben áll

Ígéret földjét - gyaluljuk el!
Nagy almára - napalmot!
Közben amoda is figyelj
Mert bekebeleznek a mandarinok!


2014 - LIME VEINS BLEED RUST - English translations

1. HALOGATÓ / DILATORY
(words by Dániel and Kristóf)

Trenching my feet
In the olden dust
Too deep it digs
Delay raises the sense of guilt

Evaporated
From strong water
Too late to harm
Delay raises the sense of guilt

Step by step you'll never finish
Step by step you'll never finish

Delay raises the sense of guilt
Delay raises the sense of guilt2. SZAGODAKVUSZ / SHAGODYOWEQ
(words by Dániel)

Mouth and scumhole
Opens on end
Infinitely
Where
Sludge of carcass
Gathers and wanes
It must gather - it must gather

To wake the Bearer of Measures
Who exterminates, roots out with strength
To wake, had he languished
No, he's on since the world pulsates

Kept in motion
By swallowing ages

Majestic shorelessness
Calls for the Shagodyoweq
To lurk on fat hearts
On wall of narrowing veins

Guest unbidden
Reaps with wrath
Stays for long
Arisen from galore

From the oversaturated, churning swirl
At nights he starts his same old way
It it said; to ingest the guilty
Send forth febrile dreams
Send forth febrile dreams

You're awaited
To scare you up with obsession sent on
You'll depart tonight
How would you know
You'll depart tonight3. ESZMÉLVE / AWAKEN
(words by Dániel, based on Kristóf's conception)

Open your numb lashes, born of unconcern
Stare down the cesspit before yourself
Exemplify turn coats for your aim
Never mind; just be patriot at the top of your lung

With runes for coming ages
Against solution
Decay's on the rampage
Crying revelry of fools...

They would tap their veins, if there's enough viewer
True faithful ones, as long as it's worth
Instead of green Spring, gloomy eve arrives
On the Tree of Life, to cover it over

Opening abyss of past breathes
Groaning up the sullen moan of ancients
To sink 'till verity at last
Awaken

Open your numb lashes, born of unconcern
Stare down the cesspit before yourself
To sink 'till verity at last4. FAJKÍSÉRLET (PRELUDE TO HALOMRA) / RACE EXPERIMENT (PRELUDE TO MOUND)
(words by Kristóf)

'Supreme race knows only uniformity. So we restore the peace!
Bliss! Bliss! Redemption for humans, redemption for us!
Bliss! Joy! Long live unity, unity!'

This open-wide world, all the winters
I have lived through long enough
To understand
All discordance and bloodthirst of brothers

On this ball of mud
Laburnum bloomed barely enough
For me to redeem
This averted thwarting of all the folks

A turn of mind is needed
Cure for hostile ages
Grows from the same root

Osculant will of men
My goal is synthesis
Human kind will prosper
Advancement is my plan

Microscopic mechanism needed
Working as cell preserving code
My gift of no more secrets
Infiltrates minds either old or young

'I am sorry but for us only the result is important. The serenity of space.
We are not interested in singular individuals at all.
You don't understand it. We can only reach the aim if we are determined.
We realized that we can reach our goals faster with weapons.
Nowadays we can produce any kind of weapon we want. Our power is boundless.'

Walls of Babel re-erected, curse of God permuted by science
All that we have produced and cherished torn away
Once and for all mongrel languages shall be revoked
And the triumph of logic, a World State is about to begin5. NORÁK ÉS LIDÉRCEK / WISPS AND DEMONS
(words by Kristóf)

Wisps and demons
Ghosts crying from rivers and ponds
Wondrous animals with devils
Fairies dancing in fire

Conscience of simple men
Living with nature crystalline
Fear keeping the balance

Where to refuge for you?
Tell me, you creatures sucking milk
Bringing either luck or hardship

Shelter diminution
Of austere science
Saw, rails, shovel men
They shiver - they shiver

No other animal
Poisoning itself
Enjoying the process

Army's getting fragmentary
Dense landscapes of Tisza
Turned to wasteland, the Puszta
Ancestral forests of Bükk
Ravaged by woodcutter
Metallurgist, miner and barrack

Ran for dry-rotten trees
Cooperating counter-self - the mortal squeeze
Capital of veg vomiting ideas
Let them all be quarantined
Let them all be quarantined6. KISTÉRSÉGI / REGIONAL
(words by Kristóf)

Open fact that it's not a secret:
I will not tell a thing 'cause I can't

All the vermin I would impale
Taking fine clothes, handing petition:
'Grind all that is upfront
They will consume granulate instead'

Pushed to the edge of the abyss
Lying in litter a sterile mother is
Giving birth in nylon placenta
For her compound child

Paternal obstipation on plastic chair
Maternal pumping of synthetic blood
You still guffaw - you won't, believe me
The time you consider roasting your dog on a stick
They are comfy on their thrones anyway
There won't be pension, not a chance

San Fran Szikszó - Better term needed so
San Fran Szikszó - How do I say gently:
In Metropolis everything is more slippery

Thinking nothing bad can happen to you
While I breathe nitro diluent7. SAVÓS / SEROUS
(words by Kristóf)

Clock hands in war with the dial
Sprawling got on their sneakers half a day ago
Parched curd cheese under their feet
Whey leaking from a filthy rag

Pungent stench that human-imal smells
When his fists and legs dry in cramps

Fill the pit with vomit
Let time fall in
Screeching guts of your selfish body

Break down those inchoate horns
I don't bother, crusts dry anyway

Drink it, swallow it
Delicious, isn't it?
Drink, swallow - Delicious and mutual
Everyone is the least neutral towards oneself

Break down those inchoate horns as you want
I don't bother, crusts dry anyway
I won't bleed to death
I'll get used to a worse reek8. HALOMRA / MOUND
(words by Kristóf)

Atlas got worn-out
Venom of centuries run
Between the thousand-year old
Walls of his veins
Inlayed with sleaze
Vomited on skin
Anguished to wither with gall

Several hairs of his pellet
Are just dried root-bitten thistles
Globe of feces swarming of parasites
Multiplying worms without a way out

Blight of the Earth
Weathering our wise unity
And only blind can't see
Where we'll arrive on this round

Maggots they are
Thinking in all directions
One of them marks out
Diverting their brains into common channel

And so, our time came to an end
No one counts th
The Reaper threw his scythe-stone far

Croaking turns to Void
The Eternal Chronicler fell silent
All is done, we have a day left
To bury ourselves in Emptiness and...

- in the vacuum something digs a hole -
- Atlas' arm clacks, fungal are his legs -
...in a hurry we forget: once we existed
Scraping our foreheads, massacring each other
Mound mound mound mound...9. FOOTPRINTS OF HARRISON CRABFEATHERS
(lyrics originally by Steve Kuhn)

Now and then I think of when his teeth were so small and white
He laughed when he heard the songs in the distant night

Later on his smile was gone, his lips spoke of silent things
The least he could do was more than his life could bring

Oh what a shame, what a terrible shame
To be lost and found below the ground, beneath every child that play
His life were so short, it's hard to believe today10. VAN EGY MALOM / THERE IS A MILL
(words by Kristóf)

There is a mill
Grinding bonds
Flour of poison
Enrolling waters rapidly

Swelling from fungus
Raising to be jealous
Baking in dismay
Feeding gorged ones

Where alienation began
How neighbourliness disappeared
No more furnace, just cold, dead leather seat

Shiny nailed swines and their sychophants!
I won't rest until you all hang on lamp posts!

Our home is a card castle
Until corpulent safety
Exists in circuits
Printed in marble, plated with gold

Let we obliterate - the Land of Promise!
Napalm - to the Big Apple!
Meanwhile be prepared
Mandarins come to incorporate!


2012 - OCTAHED / KARST (split)

MERÜLJ
(words by Kristóf)

Kövesd az álmában köhögő jogászt
Merülj el lassan, kis Balázs

Ismeretlen ember fiát
Tarlót égetni tanítja

És a község szép lesz újra
Minden sarkon áll egy BuddhaNEM TUDOM, HOGY HOL VAN A HELYEM
(words originally by Antal Krisztián)

Itt a földön
Mindenki keres valamit
S bár homályban a végcél
Nem ez, ami számít

Egy csodára várnak
Egy kis kiszámíthatóságra
A vak világegyetemtől
Megvilágosodást
Vagy bármi mást
Mi nyugtot adhat

Nem tudom, hogy hol van a helyem
És nem tudom, hogy innen hova megyek

Kutatom a célom
De nem találom sehol
Elveszett valahol

Minden percben látom
Az élet csak egy álom
Ha egyszer felébrednék
Lehullana a fátyol


2012 - OCTAHED / KARST (split) - English translations

MERÜLJ / IMMERSE
(words by Kristóf)

Follow the shepard coughs asleep
Immerse slowly, little Blase

Unknown man teaches his son
To burn the wasteland

And the village becomes fine again
On every corner a Buddha standsNEM TUDOM, HOGY HOL VAN A HELYEM / I DO NOT KNOW WHERE'S MY STAND
(words originally by Antal Krisztián)

Here on Earth
Everyone seeks for something
The final goal is in gloom
This isn't matter

They wait for a wonder
For some computability
From the blind cosmos
Enlightenment
Or anything else
To give solace

I do not know where's my stand
And I do not know where do I go

I search for my aim
But I can not find
It's lost somewhere

I see it in every moment
Life is only a dream
If I were wake up
The veil would fall2011 - CLEANING A CAVE

1. KETTŐS
(words by Kristóf)

Leheletből keletkezett híd, amin vergődöm
Nem számít, milyen csellel vetsz
Mikor én már a szemed vizében aratok
Révbe ér a szellem-eke

Úgyis elbuksz
Úgyis meghalsz
Én mondom meg mikor
Az epecsarnoknak oszlopából iszol

Gyengülök, kúszok
Mégis halhatatlan vagyok

Úgyis elbuksz
Úgyis meghalsz
Én mondom meg mikor
Az epecsarnoknak oszlopából iszol

Ez a vívódás benned ér véget
Nem bennem2. OLTALMAZÓ
(words by Kristóf)

Hat sárga szirom
Eleven húsuk hízlalják, táplálják

De minek, ha tengernyi csontjaink
Kordában tartják?

Osztoznak, hisz van még elég hely
Burokba zárt univerzum, két elégedetlen istennel

Ahogy nőnek, úgy lesznek zsarnokká
S a tyrannusok nem élnek soká

Oltalmazó végtelen
Ketten a hidegben
Úgy szeret, ahogy odakint
Senki sem3. BETEG
(words by Kristóf)

Uram, kinek nevére minden lény meghajol
Hatalmad szédítő, de véges, tudd meg, nem vagy úr bárhol
Halld csepűrágó szolgád, egy porszem szavát

(Mikor) egy rozsszem repített a sötétségben
Úticélomhoz a te fényedet vittem

Erősíts meg újra, végy magadhoz
Élesítsd meg fogaim
Ringass zsibbadt álomba
Erősödjenek csontjaim, kész legyek az új útra

Hozzád, gyötrő garázda
Nem terem több a kalászba
Ocsuidat lehántolom
Beteg fényben uralom

Így ér véget

Nyugtalanság lesz úrrá halott országodban
A félelem eloszlik, felszabadult, (még) bizalmatlan
S akik eddig lázálmukban feledtető dúrokat pengettek
Egy pillanat alatt minden hangra ráébrednek4. MEGBOMLOTT
(words by Kristóf)

Összeállt bennünk a világtalanság
Olajos massza, bonyolult felelősség

Minden, mi eddig rideg valóság
Összegződik itt minden egyenlőtlenség
Az x-tengely bal oldalán

Egy a cél
Ízelt lábért rikolt
Tehetetlenség
Anyagi talapzat, szégyenfolt

"Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját megsimítja,
Nehogy azt higgyék: megbomlott"

Megcsináltam, vár meleg dunnám
Tudatlanságba kerít majd a rögeszme
Ilyen koromban ki nem mondják, hogy középszürke

Kerevetbe kerget
Öklendezi lelkemet

Idegen szavak, monotónia
Egyforma kakofónia
5. HALANDÓ
(words by Dániel)

Rövidebbek lettek a nappalok s az éjszakák
Felére fogytak a napok, gyorsulnak tovább
Siet az idő, megunt minket
Nem bírja a szorítást

Kérded, miről szólok?
Viseld hát az embernép szúrását
Nem maradunk soká
Nem
Zavarunk
Soká

Egy éjjed lesz zavartalan
Pihentesd hát a sebzett kérged
Hisz nem is voltunk elsők
És nem lesz holnap sem csönd

Nem maradunk soká
Nem
Zavarunk
Soká6. KÖZÖS
(words by Kristóf)

Veletek kell élnem
Társaságunk pár kiszáradt növény
Nem az a baj, hogy gondozatlanok
Csak nem érte őket elég fény

Más tények világítanak mintáknak
Kérges, mesterséges csövein átbugyogva
Mutatnak útvonalat e korcs fajta gondozóknak
Egyik odaadó tojó volt valaha, anya
A másik példát emelt, kotorékukat közben
Szárnyai alatt tartotta

Eképp próbálta védeni
Míg ki nem repül
Amerre ő akarta

Éles ez a lét s el is hiszi,
Aki csupán két végét látja
Pedig egyenként bonthatná a
Kórképeit ki

Körülöttem
Dráma a fészekaljban7. ETLEN
(words by Kristóf)

Feneketlen tengerek
Ráspolyozzák le hasonlóan
Recézett nyelvemet
Rám szabadítják a
Keveredett kételyeket

Így egy lapon majd
Emlegethetsz ellenséget
Olyan szempontból, ami
Lehet, nem is létezett

Baráttal utadon, aki
Terelgetett, egyengetett
S minden nézőhelyről
Szebb szög felé kerített

Hagyom magam
Ezer felé húzni
Általatok leszek
Boldogan majd semmi

Korhadó elmém beengedi
Az ingatni érkező érveket
Járatos anyaga kiereszti
Nem szül szúféle férgeket

Értékes már, ami karcol, minden
Pihenj elvetéltetett kincseken
Meg egy időre, hol idő nincsen
Táguljon keretem élőhelyről8. SÓVÁR
(words by Kristóf)

Van-e
Közlés

Egyedül
Kihez szól? Ima
Érintést
Sóvárgó

Kevés a felbontás
Szűk a látószög

Kormos gödrei
Óljai nyüzsgése

Rég látott, hólepte
Szétnyitott kelepce
Tág tér
Támad a tél

Semleges magány
Mondd el, tagadd le9. BEAD A PART
(words by Kristóf)

Holding wires
Every daylight
Pre-requires

Compromise between swamp of ideas
Documental emesis
Pseudo-cultural crippled talk
(Of) the never really hungry ones
And the inner self
The always spinning half

Constantly searching
Supplemented to be
One

I don't want my snail projection
Lurking when you're
Dreaming with that sour skeleton

Sinus resigned
Finding some harmony by
Knowing you will play on my
Shin bone once

So bead a part for me
Bead a part for me10. JÖVŐ
(words by Balázs)

Letépi majd az érett porszem
Múltja ágán nőtt semmit
Mellyel hímezte körül
A tudat perifériáit?

Élted jövő súlyát
Színtelenné szűrte át
Élted jövő súlyát
Színtelenné szűrt át

Arat majd fény, ha elnémult a szférák zenéje?

Mindenné foszlik a fonál
Mit lég helyett nyelt
Őrzi sikamlós pillanatát
S egységükből szőtt fal
Gyökerein sem tűr már fát


2017 - ÚJRAKÉL (single) - English translation

1. REVIVE
(words by Dániel and Kristóf)

Torn, untied, extinct, collapsed
Revives no more

Skinned and fallen in salt leaking into my flesh
A strangling taste of irreversible
Thirsting the moment of flare, saline mould
Independent I am from every surrounding
Sharp crystals crackling on each other, melt to bitterness
Twisting row of acts I wish to be naught

Revives no more
Revives no more

Torn, untied, extinct, collapsed

So let my sear corpus descend
On the greasy bound of grey hum
Where dead-worn rocks are in the mist of times to come
Equilibrium shall be where desires have no trace

Torn, untied, extinct, collapsed

Revives (Revives)
No more
Revives (Revives)
No more


2011 - CLEANING A CAVE - English translations


1. KETTŐS / DUAL
(words by Kristóf)

Breathing out built the bridge I'm squirmin' on
Kind of fetch you are sowing with matters not
As I already harvest in the water of your eye
The ghost-plough is coming to a haven

Anyway you'll fall
You will die anyway
Drinking from the gall-hall

Getting weak clambering
But still undying

Anyway you'll fall
You will die anyway
Drinking from the gall-hall

This struggle will come to an end in you
Not me2. OLTALMAZÓ / SHELTER
(words by Kristóf)

Six yellow petals
Their living flesh fostered and fattened
(But why, as seas of bones keep them well?)

They share places 'cause there is enough
Universe closed in vaginae with two discontent gods

As they grow, become tyrants
And such despots live no long

Sheltering infinity
Two of us in stony cold
Loves us as nobody outside3. BETEG / SICK
(words by Kristóf)

My Lord, whose name when heard every creature bow
Your sway is vertiginous, but let you know
its finite, you are not a lord anywhere
Hear your buffoon's, a dustmotes word

(When) a grain of rye sent me in darkness
To my destination I took your light

Strenghten me again
Take me to yourself
Sharpen my teeth
Slue me into torpid dream
Make me prepared for the new journey

To you, tormenting rowdy
No more grain in the spike
Stripping off your tailings
Dominion in sick shining

That's how it ends

Concern takes over your dead land
Fear dissolves, loose but mistrustful
And feverish dreamers that plonked
Majors to make you forget
Suddenly realise every note4. MEGBOMLOTT / DISSOLVED
(words by Kristóf)

Aggregated blindness in us
An oily dollop, complex trust

All that was severe reality until now
Sum unequal sum up in this mess
To the left of x-coordinates

One purpose
Screech for arthropodic leg
Incapability
Substantial pedestal, a blemish

'Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját megsimítja,
Nehogy azt higgyék: megbomlott'

I have done it, warm eiderworn calls me
To the ignorance pandered, lying with obsession

Chasing me into divan
Retching my soul

Foreign words, monotony
All-the-same cacophony5. HALANDÓ / EARTHBORN
(words by Dániel)

The daytimes and nights become shorter
Terms cut in half, quickening forth
Time's in a rush, got bored of us
Can't stand it's cramp anymore

Asking what I am about
Now bear the sting of mankind for some more
We don't stay for long
We
Won't bother
For long

You'll have one last tranquil sleep
So rest your wounded crust
Cause we weren't the first
Same tomorrow without a hush

We don't stay for long
We
Won't bother
For long6. KÖZÖS / COMMON
(words by Kristóf)

I must live with you
Company's just dry plants, a few
The point is not the lack of care
But they haven't got enough light and air

Different facts glow
Through these tubes now
And show path to these mongrel
One of them was once a mother
Laid eggs before and kept warmth
With the other that kept warren
Now mixed up, unefficient tender
Under his sheltering wings

False method of protection
Until flying out
As meant to be

Existence is sharp
And one may believe
Those that see
Opposite edges only
But could've also been
Split up as the ill's records in turn

Drama in the nestful all around7. ETLEN / -LESS
(words by Kristóf)

Bottomless seas rasp
Similarly knurled
Tongue of mine
Letting loose those
Mashed-up doubts on me

So as you'll hold a candle to enemy
From angle that might have never existed
With friend that shepherd you
And baffled you to a nicer view

Letting myself
Dragged a thousand pieces
By you, blissful nothing
I will become

Decaying mind of mine
Swaying arguments let inside
Material filled with ducts
Letting out all wood-borer bugs

All that scratches valuable now
Just rest on treasures made not to born
For a while where time lacks miscarriage
Habitat - let the frame stretch8. SÓVÁR / EAGER/SALT CASTLE
(words by Kristóf)

If there's
Statement

To whom only
Speaks the eager
To touch prayer

Dissociation's not enough
Angle of sight way too narrow

Kormos's potholes
Swarm of its pounds

Long no seen
Snow infested
Pitfall
Just opened
Vast clearance
Winter's springin' up

Neutral loneliness
Tell it, traverse9. BEAD A PART
(words by Kristóf)

Holding wires
Every daylight
Pre-requires

Compromise between swamp of ideas
Documental emesis
Pseudo-cultural crippled talk
(Of) the never really hungry ones
And the inner self
The always spinning half

Constantly searching
Supplemented to be
One

I don't want my snail projection
Lurking when you're
Dreaming with that sour skeleton

Sinus resigned
Finding some harmony by
Knowing you will play on my
Shin bone once

So bead a part for me
Bead a part for me10. JÖVŐ / INCOMING
(words by Balázs)

Will the seasoned dustgrain tear down
Nothingness, grew on the arm of its past
Which embroidered around
The peripheries of sense?

Your lives filtered the weight
of coming to pale
You lived its coming weight
filtered you to pale

Will light harvest, when music of spheres turned to silence?

Thread dissolving to everything
Swallowed instead of air
Keeps its gross moment
Even beyond the roots of the wall
Spun from their unity
Can't stand a tree

 
 
© Karst Orchestra / Spiritside Productions