classic era Immortal logo

- az Immortal és Demonaz dalszövegeinek magyar fordítása -

front cover of Northern Chaos Gods

Northern Chaos Gods - Északi káoszistenek

1. Northern Chaos Gods / Északi káoszistenek
2. Into Battle Ride / Csatába vágtázom
3. Gates to Blashyrkh / Kapuk Blashyrkhra
4. Grim and Dark / Ádáz és komor
5. Called to Ice / Jégbe hívatván
6. Where Mountains Rise / Hol hegyek magasodnak
7. Blacker of Worlds / Világok feketébbje
8. Mighty Ravendark / Fenséges, hollósötét

1. Északi káoszistenek

Istenek csatája
Tüzek az egyetlen, erősödő trón alatt
Homályfiak
A bűvös hegyről vágtatunk

Észak
Északi káoszistenek
Észak
Északi káoszistenek

Kéljetek, árnyak
Midőn a végjóslatok az eget feketébe borítják
Mindenek harca
Tombol a bűvös lankákról

Észak
Északi káoszistenek
Észak
Északi káoszistenek

Utódait szólította a káosz
Feketén, odaátról
Hordák a jégsivatagon
Hol vitézek törtek át a végső télviharon
A hegyvidéki, harci lejtőkről
Jőnek a csatakiáltások visszhangjai
Jő az istenek dühe
Tűz és vér
Halhatatlan ifjak s Blashyrkhnak hordái

Északon
Északi káoszistenek
Észak
Északi káoszistenek

Azelőtt, egykoron árnyékok, most a bűvös hegyre törők
A napvilág egészében beborult, vérvörös ég alatt
Mennydörgő jég, az ősök harsonaszava
Blashyrkh hordái senkinek meg nem hajlanak

Észak
Északi káoszistenek
Észak
Északi káoszistenek

Kirontunk az árnyak kapuin
Elszabadítjuk a harc s viszály ereit
Ki a jégből, ébred a homály
Blashyrkh lobogója alatt vágtatunk

Istenek csatája
Tüzek az egyetlen, erősödő trón alatt
Küzdd le mindet
Most a fenségek oldalán lépsz

Észak
Északi káoszistenek
Észak
Északi káoszistenek

Blashyrkh hordái
A hollóbirodalom királyai
Blashyrkh hordái
Az északi homály fiai, vágtára fel


2. Csatába vágtázom

Emelkedőben a dörgés-villámlás kardja
Északról szállnak alá a haragistenek
A háború vihara közeleg - jelképe fekete
Elérkezik most újra a megtorlás
Sóvárgó, acélkemény kezeink félik a halandók
Paták dobognak a halálukat lelők fölött
Le a fekete szurdokokba, lovon a ködön át
A hegyekből - hallj hát harcot s halált

Szégyenbe taszítva mindent a teljes uralomért
Győzelmes legyen a gonosznak csatája
Diadalmaskodunk, hogy igába hajtsuk az embert
A völgyekből hamarost fölhangzik
Egy mennydörgő induló, a vének vihara
A valaha bosszút szomjazók kardjainak csörgése
A vég könyvéből eldöntetett az emberek ítéletideje
Hamar letiprottakká, eltaposottakká válnak majd

A borúba nyargalok - tudd, rajtam a homály
Ahogy csatába vágtázom
A borúba nyargalok - rajtam az istenek dühe
Ahogy csatába vágtázom

Csatába vágtázom

Tovább él a hatalom s a bosszúszomjú horda
Északról hallik hangjuk, az égbolton át
Szemükben véghetetlen tűz robaja
Kardjaik emelik, magasba tartják a csatatéren
Szeleken törnek előre a vitézek, hogy bosszút álljanak
Kiállták az acélpróbát, hogy emberek közt istenekké legyenek
Újból megfeketedik a kietlen ég legott
Kiálts a sosem múló győzelemért

A borúba nyargalok - tudd, rajtam a homály
Ahogy csatába vágtázom
A borúba nyargalok - rajtam az istenek dühe
Ahogy csatába vágtázom

Vágtázom
Csatába vágtázom

Emelkedőben a dörgés-villámlás kardja
Északról szállnak alá a haragistenek
A háború vihara közeleg - jelképe fekete
Elérkezik most újra a megtorlás
Sóvárgó, acélkemény kezeink félik a halandók
Paták dobognak a a halálukat lelők fölött
Le a fekete szurdokokba, lovon a ködön át
A hegyekből - hallj hát harcot s halált

Csatába vágtázom


3. Kapuk Blashyrkhra

Távol, a megfeketedett Napon túl - hegyek nyúlnak az égre
Távol, a megfeketedett Napon túl - általuk harsog a jég
Itt nyugszik a csúf birodalom - hűs, tágas lég
A teljes homály fagyverte világa - Blashyrkh, a fénytelen

Messzi országodban
Istenként ügetünk
Fekete királyságok
Merre hollók röpte tart

Távol, a jégégen túl - királyságokat uralnak
Távol, a jégégen túl - tél és hó
Itt, csúf birodalmamban - kapuik kitárják
Télviharok trónját szívembe zárom - Blashyrkh vár

Messzi országodban
Istenként ügetünk
Fekete királyságok
Merre hollók röpte tart

A havon magasodik - egy dérlepte bérc
Hollók odafent - messze fönn az égben
Az északi sötét - hol télkirályok uralkodnak
Távol a fénytől - magasodnak Blashyrkh kapui

Blashyrkh, fennen a legfönségesebb égboltozaton

Távol, a megfeketedett Napon túl - hegyek nyúlnak az égre
Távol, a megfeketedett Napon túl - általuk harsog a jég
Itt nyugszik a csúf birodalom - hűs, tágas lég
Az északi homály fiainak trónusa


4. Ádáz és komor

Messze a hollókapu fölött
Blashyrkh kitárt szárnya vár
A Napontúli birodalomba
Feketedett hegyek utamon
Hideg az uralom - sötét az uralom
Ádáz a hívásom
Az éjkirályság erőssé lesz

Legfeketébb lidércek lépdelnek
A deres ég alá rejtőzve
Szememben a zuhogó hó
S a holttá dermedt táj

Ádáz és komor
Ádáz és komor

Fehértelen - feketés táj
Téllé tett - Blashyrkh-fiak
Dérlepte káprázat - izzó jég
Halál a forró fény alatt

Ádáz és komor
Én egyetlenem
Ádáz és komor
Örök, rideg királyságomban

Szél s hó tomboló uradalma
Merre a zsarnokok trónját ülöm
Hólepte hegyek, halljátok hangom
Egyetlen vagyok e birodalomban
Mindennek ellene - ádáz a hívásom
Fekete démonistenség
Örök, rideg királyságomban

Messzeségből száll alá a fenevad
Feketébe fordulva itt - hol a tél hatalma áll
Emeld kebledre a sötétre tátott távolt
A tél arca - faggyá vált föld

Ádáz és komor
Ádáz és komor
Ádáz és komor
Ádáz és komor

Ádáz és komor
Fekete, démoni
Ádáz és komor
A fekete démonistenségtől


5. Jégbe hívatván

Birodalmam a dagályok közt - hol a hajnal hasadni indul az égbe
Fátyol - alkonyholdak - zsarnokok visszatértét áhítom
Mindenek közelgő bukása - egy kor, mikor a káosz uralma alá hajtja az embert
Eszmélés napja - hol az elmúlásnak trónján uralkodunk

Mennydörgő menet - atyák kürtjele
Őstél - jégbe hívattattunk
Észak ifjai - homálymondák
Őstél - jégbe hívatván

Korunkig ért - a visszaszámlálás a kárhozatig
Mind elhunyt s bukásra ítéltetett - napot, sem hajnalt nem ismer a vég
Közelegnek a meg nem szelídítettek - gyarapodjunk hát, hogy leigázzuk őket
A harag végszava - megismerszik hamar, ám gonosznak fiai ők

Mennydörgő menet - atyák kürtjele
Őstél - jégbe hívattattunk
Észak ifjai - homálymondák
Őstél - jégbe hívattattunk

Alászáll a fenevadnak dühe
Viharokat gyűjt az égre
Sötétbe borult a napfény - rian a jég
Alászáll a fenevadnak dühe s jégbe hívat minket
A havakon át - minden trónok trónja
Ah, jégbe hívatván

Homálynak segedelmével megleltük jöttünk közelgő óráját
Az északi lelkek - az örök hideg átvészelésére születtek
Hol a fagy szakadatlan - hol a szelek folyvást dalolnak
A télnek szíve - mely a világvégnek előjele

Mennydörgő menet - atyák kürtjele
Őstél - jégbe hívattattunk
Észak ifjai - homálymondák
Őstél - jégbe hívattattunk

Alászáll a fenevadnak dühe
Viharokat gyűjt az égre
Sötétbe borult a napfény - rian a jég
Alászáll a fenevadnak dühe s jégbe hívat minket
A havakon át - minden trónok trónja
Ah, jégbe hívatván

Mennydörgő menet - atyák kürtjele
Őstél - jégbe hívattattunk
Észak ifjai - homálymondák
Őstél - jégbe hívattattunk


6. Hol hegyek magasodnak

Kaptass föl a magasságos hegyre
Át a rengetegen, túl a havon
Tűzként a csillagok közt - a fellegek mögül kél ő
Nap tüzének nyoma sincs - e Hold alóli sötétben
Feketés látképem a csillagokba réved - s aláhullott Napokba

Elmémen sötét dühöng - düh, egész a zárszóig
A roppant világot rovó megszállott vagyok, mit uralok
Tűz nem jő még a Napból - más nincs, csak a túloldal
Éleszti lelkem, hogy érezzem feljöttét - ahogy egymagam járok

Jégnek hegyei - emelkedjetek hát
Az égig érő bűverőért
Jégnek hegyei - kitér előlük a holdfény
A puszta tükörjégbe

Hol hegyek magasodnak
Hol hegyek magasodnak
Hol hegyek magasodnak
Hol hegyek magasodnak

Kaptass föl a magasságos hegyre
Át a rengetegen, túl a havon
Tűzként a csillagok közt - a fellegek mögül kél ő
Nap tüzét ne hozd - más nincs, csak a túloldal
Feketés látkép a csillagokba révedvén - s aláhullott Napokba

Jégnek hegyei - emelkedjetek hát
Az égig érő bűverőért
Jégnek hegyei - kitér előlük a holdfény
A puszta tükörjégbe

Hol hegyek magasodnak
Hol hegyek magasodnak
Hol hegyek magasodnak
Hol hegyek magasodnak

Térj vissza a télhold hívásához
Üdvözlégy a jégben - hol hegyek magasodnak
Térj vissza a télhold hívásához
Üdvözlégy a jégben - hol hegyek magasodnak


7. Világok feketébbje

Ismeretlen korokat alkottak a komor árnyvilágok
Tüzek csapnak ki a mélyből
A feketéllő túlvilág sötét üresébe
Ódon ábrándjaim előtörnek
Bensőmből a küzdelem viharzik
Bosszú és háború zsarnokai
Nem merültek feledésbe a régi megtorlók
Midőn a csípős szelek s a jég kardként vágnak

Világok - világok feketébbje
Erőre kapó káprázatok - istenek ajándéka

Láthatáron túli mondákból
Legyűrték a Nap Istenét
Odavonszolták, hol dörög a menny
Mikoron a csaták megindultak

Világok feketébbje
Világok feketébbje

A másvilágról jövő bestiák árnyéka
Beutazom önnön sötét látomásaim
Heves, deres, irgalmatlan... sápadó holdfény
Északnak sivár dombjaira
A felemelt kard a tűzbe sújt egyszer
Hívd egybe őket, kik hadrendbe álltak

Világok - világok feketébbje
Erőre kapó káprázatok - istenek ajándéka

Komoran, túlnan a láthatárok során - egyre hangosodva ordít a háború
Harcba szólít hamar - hogy a szablyák megismerjék végzeted
Árnyaktól ébredt - idézd meg az istenek legvénebbjét
Kardok csengése - őtőle, kit szólítottam

Világok feketébbje
Óh, világok feketébbje


8. Fenséges, hollósötét

Északba fagyva, távol a Naptól
Hol egy a télnek szíve
Csupa deret-havat fúj a metsző hideg lég
Ősrengetegekben árnyak surrannak
Véghetetlen birodalom lesi a tüzek kihunytát
Világok összes fénye semmivé lesz
Ott leselkedem az ösvényeken, a zordon erdőknek közelében
Honnan elfagyott kapuk szólítanak

E hegyoldal alá Nap nem kél
Míg egyek a jégrideg bércek
A télerdők mögül szeleket szítanak
Itt, bűvhatalmában felüvöltök

Fenséges, hollósötét
Fenséges, hollósötét

Erdők kúsznak a hegyekre, s fuvalmuk hidege csontig mar
Égzengés, szürkület s hószakadás
Fagy, szél s köd, mély-hideg havak
Mindentől rejtett birodalom
Elmétlen hangokat hallani az istenek szívén át
Téli erdők szelein keresztül hívnak
A hollóbirodalmuk árnyaiba béklyózva
A királyság, mi megfeketítette lelkem

E hegyoldal alá Nap nem kél
Míg egyek a jégrideg bércek
A télerdők mögül szeleket szítanak
Itt, bűvhatalmában felüvöltök

Fenséges, hollósötét
Fenséges, hollósötét
Fenséges, hollósötét

Észak trónja
Magasztos hegyek
Blashyrkh, a nevezetes
Blashyrkh, a tűzben fogant
Jégtornyok
Mindenhatók alakja
Mondái az egyedüli
Fagyott királyságnak

Észak uradalma
Mindenek trónja
Mondái az egyedüli
Hegyfiaknak
Blashyrkh, a tűzben fogant
Blashyrkh, a nevezetes
Észak trónja
Törvényed legyen erős

Fenséges, hollósötét
Fenséges, hollósötét

Északba fagyva, távol a Naptól
Hol egy a télnek szíve
Csupa deret-havat fúj a metsző hideg lég
Ősrengetegekben árnyak surrannak
Véghetetlen birodalom lesi a tüzek kihunytát
Világok összes fénye semmivé lesz
Ott leselkedem az ösvényeken, a zordon erdőknek közelében
Honnan elfagyott kapuk szólítanak

E hegyoldal alá Nap nem kél
Míg egyek a jégrideg bércek
A télerdők mögül szeleket szítanak
Itt, bűvhatalmában felüvöltök

Fenséges, hollósötét
Fenséges, hollósötét

eredeti szerző: Harald Nævdal - © Minden jog fenntartva!